Krótka historia KołaKrótka historia Koła Naukowego BiologówNa początku był pomysł... Zrodził się on w głowie prof. dr hab. Jerzego Lisa. Pomysł, dzięki pracy studentów, został wdrożony w życie. Tak powstało Koło Naukowe Biologów. Istniejemy od 11 III 1998r.

Koło Naukowe Biologów funkcjonuje dzięki studentom i dla studentów. Służy rozwijaniu naszych zainteresowań i umiejętności, pozwala nam także nabyć niezbędnego w przyszłej pracy doświadczenia.

Obecnie prezesem KNB jest Elżbieta Pytlik, a opiekunem dr Miłosz Mazur. Poprzedni prezesi to m.in. Aleksandra Ziarkiewicz oraz Paweł Kędziora.
KNB ma dwie sekcje: ornitologiczną i paleontologiczną, które zostały powołane w 2006 roku. 

Na przestrzeni lat zakres działalności KNB ulegał zmianom. Obecnie do jej głównych elementów należą:

1. Referaty wygłaszane zarówno przez pracowników UO, naukowców z innych placówek naukowych, jak i samych studentów. Tematyka wykładów jest bardzo różna, ale najczęściej związana z badaniami prowadzonymi w Katedrze Biosystematyki. Przykładowe tematy prelekcji wygłoszonych w ostatnim czasie to:

  • Rok z życia żółwia błotnego (Emys orbicularis) w Polsce (dr Sławomir Mitrus);
  • Odkryj Biebrzańskie Bagna (dr Grzegorz Hebda);                
  • Rauisuchy – wielkie drapieżniki lądowe późnego triasu (dr Tomasz Sulej z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk);                
  • Ewolucja (prof. dr hab. Jerzy Dzik z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk);
  • Czy w świecie owadów istnieją słonie, czyli rzecz o ryjkowcach (dr Miłosz Mazur);
  • Przygody z przywódkami (prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki);
  • Tiktaalik arktycznej Kanady a wyjście kręgowców na ląd (dr hab. Michał Ginter Instytut Geologii Podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego).

2. Uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych, m. in. w:

- Ogólnopolskim Przeglądzie Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników w Krakowie (2002, 2003);
- Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Siedlcach (2003, 2004, 2006). W roku 2006 swój referat pt. Uzębienie młodocianego osobnika Paleorhinus arenaceus z Krasiejowa koło Opola zaprezentowała Katarzyna Lech;
- I Opolskim Festiwalu Nauki (2003);
- Seminarium „Walory przyrodnicze i krajobrazowe terenów eksploatacyjnych odkrywkowych kopalń surowców mineralnych” w Górażdżach (2006)
- Seminarium naukowe „Przyrodnicze wartości polsko-czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo obu narodów” Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Opole,
- Seminarium Paleontologicznym w Górażdżach (2005);
- XIX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej w Pokrzywnej (2005);
- warsztatach sowiarskich w Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowym (2006).

3. Organizacja i uczestnictwo w interdyscyplinarnych studenckich obozach naukowych, m. in. w:

> corocznie organizujemy obozy w Sudetach. Obozy odbywały się już w Górach Opawskich, Karkonoszach, Górach Izerskich, a od dwu lat badamy Masyw Śnieżnika. Początkowo obozy te miały charakter entomologiczny a obecnie rozwijamy się w kierunku obozu interdyscyplinarnego. Podczas obozu studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin biologii, zbierają materiał badawczy i dydaktyczny.
> obozie paleontologicznym w Krasiejowie, gdzie studenci biorą czynny udział w wykopaliskach – wydobywają kości, ich fragmenty i dokonują ich katalogowania;
> obozie ornitologicznym na Jeziorze Turawskim. Członkowie KNB zaangażowani w działalność Sekcji Ornitologicznej uczestniczyli w badaniach nad ptakami siewkowymi prowadzonymi podczas trwania obozu.

4. Wyjazdy terenowe do:

  • stacji terenowej Katedry Biosystematyki UO w podopolskiej Ładzy, która jednocześnie jest siedzibą Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Fauna i flora tego obszaru stanowią przedmiot naszych badań. Podczas tych wyjazdów uczymy się oznaczać krajowe gatunki nietoperzy i ptaków. Poznajemy również metodykę badań chiropterologicznych i ornitologicznych (m. in. odłowy przy pomocy sieci, rozwieszanie i kontrola budek lęgowych dla ptaków);


5. Udział i pomoc w:
- badaniach terenowych prowadzonych przez pracowników naukowych UO – wyszukiwanie stanowisk sów w Stobrawskim PK, badania nietoperzy w Podziemiach Tarnogórskich, w zimowiskach Opolszczyzny, pomoc w badaniach ornitologicznych regionu;
- przy programie reintrodukcji susła moręgowanego w okolicach Kamienia Śląskiego prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra i Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS;
- realizowanie własnych projektów badawczych, mogących stanowić tematy prac magisterskich: rozmieszczenie i liczebność dzierlatki w Opolu, sowy miasta Opola,
- organizacji seminarium pt. Przyrodnicze wartości polsko – czeskiego pogranicza jako wspólne dziedzictwo obu narodów, odbywającego się pod patronatem Katedry Biosystematyki;
- organizacji XIX Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej w Pokrzywnej w roku 2005
- organizacji olimpiady biologicznej w szkołach podstawowych.

6. Wygłaszanie prelekcji o tematyce biologicznej w szkołach i innych placówkach oświatowych Opolszczyzny.

7. Współpraca z innymi studenckimi kołami naukowymi – Koło Teriologów Uniwersytetu Wrocławskiego, sekcją chiropterologiczną Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze spotkania!
Relacje z naszej działalności:

Galeria zdjęć z naszej działalności

Sprzątanie w koloni nocka dużego w Kościele w Dąbrówce Dolnej
Relacja z akcji "Suseł"
Majowa wycieczka do Biebrzańskiego PN 2006
Obóz biologiczny w Masywie Śnieżnika 2006
Obóz biologiczny w Masywie Śnieżnika 2005

 

Data dodania:
» powrót do strony głównejKoło Naukowe Biologów przy Katedrze Biosystematyki, Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 22, 45-052 Opole, tel./fax (077) 4016010
Administrator strony: Elżbieta Pytlik


dol