Góry Opawskie 2014


Data dodania: 2014-12-04 19:24:09

28-29 listopada dziewięcioro studentów Koła Naukowego Biologów uczestniczyło w wyjeździe w Góry Opawskie. Naszym opiekunem był dr Grzegorz Hebda.
Przy kilkustopniowym mrozie poznawaliśmy sąsiadujące z Pokrzywną lasy i tereny otwarte. Obserwowaliśmy późnojesienną florę i wypatrywaliśmy ssaków oraz ptaków, które zostają z nami na zimę. Bezkręgowców szukaliśmy nawet w ściółce... :)
A wieczorem rozgrzewaliśmy się przy ognisku jedząc kiełbaski:)Zdjęcia z Gór Opawskich


+ więcej

Gala Quarry Life Award


Data dodania: 2014-12-02 21:32:51

13 listopada 2014 przedstawiciele Koła Naukowego Biologów uczestniczyli w finałowej gali II krajowej edycji konkursu The Quarry Life Award, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Górażdże.

Quarry Life Award jest międzynarodowym konkursem, który ma na celu popularyzację walorów przyrodniczych terenów kopalnianych i poszukiwanie skutecznych sposobów na ochronę ich bioróżnorodności.

Z pięciu finałowych projektów najlepszy, poświęcony analizie glebowego banku nasion, otrzymał nagrodę 5 tys. euro. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 3 tys. i 1,5 tys. euro. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a naszych studentów zachęcamy do wzięcia udziału w następnej edycji konkursu
+ więcej

Ochrona muraw kserotermicznych w rezerwacie Góra Gipsowa


Data dodania: 2014-11-10 13:06:40

7 listopada Koło Naukowe Biologów pod kierownictwem Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody pomagało w pracach przy realizacji projektu czynnej ochrony na terenie rezerwatu przyrody "Gipsowa Góra". Jego celem jest przywrócenie do stanu właściwego silnie zdegradowanych muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea oraz poprawa warunków występowania związanych z nimi rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem w woj. opolskim gatunków roślin."+więcej"
+ więcej

Spotkanie KNB - Światowy Dzień Muchówki


Data dodania: 2014-11-08 22:09:13

5 listopada odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie KNB, w którym uczestniczyło aż 27 studentów. Dziękujemy za tak liczne przybycie:) Podczas spotkania omówiono najważniejsze sprawy związane z działalnością Koła oraz m.in. zaplanowano wycieczkę w Góry Opawskie.


19 listopada jest to Światowy Dzień Muchówki:) Z tej okazji o godz. 17.30 w auli BM odbędzie się kolejne spotkanie KNB, na którym mgr Magdalena Cielniak wygłosi referat o muchówkach, będzie konkurs z nagrodami oraz odbędą się wybory nowych władz KNB. Zapraszamy! 


+ więcej

Spływ kajakowy Doliną Małej Panwi


Data dodania: 2014-10-24 21:14:11

Dolina Małej Panwi jest obszarem chronionym w ramach sieci Natura 2000 (Dyrektywa Siedliskowa), która obejmuje jedną z najbardziej naturalnych rzek nizinnych w granicach województwa opolskiego.

12 km-owy spływ rozpoczęliśmy w Zawadzkim. Ten odcinek Małej Panwi charakteryzują wysokie lesiste brzegi i kręty bieg rzeki o szybkim nurcie i czystej wodzie. Licznie występują starorzecza i wyspy.

Po trudnych początkach i wielu nieplanowanych postojach na mieliznach, w wyśmienitych humorach dopłynęliśmy do Kolonowskiego. Nad ogniskiem upiekliśmy kiełbaski, a udany dzień zakończyliśmy meczem siatkówki plażowej:)


Krótka fotorelacja ze spływu - Mała Panew 11 października 2014r.+ więcej

Strona 4 z 15
1
2
3
4 5 6 7 Ostatnia (15)

Koło Naukowe Biologów przy Katedrze Biosystematyki, Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 22, 45-052 Opole, tel./fax (077) 4016010
Administrator strony: Elżbieta Pytlik


dol